10 THINGS YOU DON'T KNOW

| EVERYDAY, PHOTOS, Q / A
 

Jag tänkte berätta 10 saker som ni kanske inte vet om mig? Spännande va? Känns som listan skulle kunnas göra ännu längre med egenskaper och lite konstiga saker jag har för mig. Denna får räcka, jag vill ju ha er läsare kvar. Ne skämt åsido. Hoppas ni gillar listan, bloggningen blir ju inte den bästa när man ligger sängliggandes. Jag försöker i alla fall!

 

01. Jag älskar att dansa, dansar nästan jämt hemma till hög musik. Jag älskar verkligen house och fartfylld musik. När jag lyssnar på det, kan jag absolut inte sitta still, utan springer runt, dansar, sjunger och shakar för mig själv haha. Jag har sådan kärlek till House och partymusik. Drömt om att bli Dj i flera år ..

 

02. Tar jätteofta på mig två olika strumpor, tänker eh det syns ändå inte skorna. Så jag kan lika gärna ha en rosa, och en blå. Dock lite pinsamt om man ska någonstans som är lite finare, och ska ta av sig skorna .. oops!

 

03. Har ett extremt tålamod, jag kan sitta i timmar med prylar/datorn eller liknande som inte fungerar. Jag sitter där och chillar tills det är löst.

 

04. Jag svär ganska ofta, något jag försöker bättra mig på. Ibland tycker jag dock det kan vara lite charmigt med folk som svär, de blir lite mer levande på något sätt. Hittar även på mycket egna svordomar haha!

 

05. När jag gillar något, har jag en tendens att köpa massor utav det. Typ om jag gillar en trend, istället för att köpa ett plagg, köper jag kanske 7 sådana plagg. Henke vill mörda mig ibland! haha

 

07. Impulsiv, när jag fått för mig något så måste det ske direkt, gärna på sekunden haha. Jag är nog ganska impulsiv i allt jag gör. Allt från att resa, till klippa sig, eller vad som. Det ska hända nu ...

 

08. Hade en gangster/kill period när jag var mindre. Använde bara skateskor, hängbrallor som var större än mig och Wutang tröjor. Trodde jag var någon form av gansgter.

 

09. Hatar fisk, och gjort väldigt länge. När jag var liten skrev jag att jag var allergisk mot det, så jag skulle få något annat.

 

10. Jag är precis världelös att se på film med, inte alltid men oftast. Sitter och kommenterar, pratar, suckar, skriker, blir glad, blir förbannad. Rätt jobbig med andra ord haha.

 

- 01. I love to dance, dancing almost always home to loud music. I really love the house and fast-paced music. When I listen to it, I certainly do not sit still, but running around, dancing, singing and Shaking for myself haha. I have such a love for House and party music. Dreamed of becoming a DJ for several years .. 02. Takes very often on my two different socks, thinking uh, it is nonetheless not the shoes. So I might as well have one pink and one blue. However, a little awkward if you're going somewhere and have to take off their shoes .. oops! 03. Have an extreme patience, I can sit for hours with gadgets / computer or the like that do not work. I'm sitting there and chilling until it is resolved. 04. I swear quite often, something I try to do better at. Sometimes think jadock it can be a bit charming with people who swear they get a little more alive somehow. Can also very own swearing haha. 05. When I like something, I tend to buy a lot out of it. Type if I like a trend, instead of buying a garment, I buy maybe seven such garments. Henke wants to kill me sometimes haha 06 . I Always sing with the songs, and think I can throughout the text. However, I can usually less than 5 words, but singing just with that I think it is. Pretty loud too, am always embarrassed when someone turns off. Haha! Henke may often good laugh at me. You can imagine how it sounds? given that I'm tone deaf ;) 07. Impulsive, when I got my mind on something, there must be direct, like the second haha. I think I'm quite impulsive in everything I do. Everything from traveling, to cut themselves, or what. It will happen now ... 08. Had a gangster / kill time when I was younger. Just used skate shoes, hang pants that were bigger than me and Wutang shirts. Thought I was some kind of gansgter. 09 I hate fish, and made a very long time. When I was little, I wrote that I was allergic to it, so I would get something annat.10. I'm just so bad to watch movies with, not always but usually. Sitting and commenting, talking, groans, screams, be happy, get pissed. Right tough in other words, haha.

with love Rebecca 

Gillar

Kommentarer

Madeleine,
kul! helt fantastiskt att ha sådant tålamod. något tips för att få bättre tålamod?
www.modeleine.blogg.se